Download

HINDU SOCIETY OF AB
SANATAN DHARMA VRAT LIST 2020 (VIKRAM SAMVAT 2077)

  JANUARY   FEBRURAY   MARCH
2 ASHTAMI 1 ASHTAMI 2 ASHTAMI
6 PUTRDA EKADASHI 2 GUPT NAVRATRI ENDS 5 AMALKI EKADASHI
7 PRADOSH 4 JAYA EKADASHI 7 PRADOSH
10 PURNIMA 6 PRADOSH 9 PURNIMA/HOLI
13 CHATURTHI/LOHDI 8 PURNIMA 12 CHATURTHI
14 MAKARSANKRANT/PONGAL 11 SANKASHTHI CHATURTHI 13 SANKRANTI
17 ASHTAMI 13 SANKRANTI 14 SHITALA SAPTAMI
20 SHATTILA EKADASHI 15 ASHTAMI 15 ASHTAMI
21 PRADOSH 18 VIJAYA EKADASHI 19 PAPMOCHANI EKADASHI
24 MAUNI AMAVASYA 20 PRADOSH 21 PARDOSH
25 GUPT NAVRATRI BEGINS 21 MAHA SHIVRATRI 23 AMAVASYA
28 CHATURTHI  22 AMAVASYA 24 NAVRATRI BEGINS
29 VASANT PANCHAMI 27 CHATURTHI 28 CHATURTHI
           
  APRIL   MAY   JUNE
1 ASHTAMI 3 MOHINI EKADASHI 1 NIRJALA EKADASHI
2 RAM NAVMI 4 PRAQDOSH 2 PRADOSH
4 KAMDA EKADASHI 7 PURNIMA 5 PURNIMA/VATSAVITRI VRAT
5 PRADOSH 10 CHATURTHI 9 CHATURTHI
7 PURNIMA 14 ASHTAMI/SANKRANTI 13 ASHTAMI
11 CHATURTHI 17 APARA EKADASHI 14 SANKRANTI
13 SANKRANTI 19 PRADOSH 16 YOGINI EKADASHI
14 ASHTAMI 22 AMAVASYA VAT SAVITRI 18 PRADOSH
16 PRADOSH   VRAT/SHANI JAYANTI 20 AMAVASYA
18 VARUTHINI EKADASHI 26 CHATURTHI 24 CHATURTHI
19 PRADOSH 31 GANGA DASHERA 28 ASHTAMI
22 AMAVASYA        
25 AKSHAY TRITIYA        
26 CHATURTHI        
30 ASHTAMI        
           
  JULY   AUGUST   SEPTEMBER
1 DEV SHAYANI EKADASHI 3 RAKSHA BANDHAN/PURNIMA 1 PURNIMA/SHARADH BEGINS
2 PRADOSH/JAYAPARVATI  6 KAJRARI TEEJ 5 CHATURTHI
  VRAT BEGINS 7 CHATURTHI 10 MAHALAXMI VRAT ENDS/ASHTAMI
4 PURNIMA 10 KRISHNA JANAMASHTAMI 13 INDIRA EKADASHI
7 JAYAPARVATI VRAT ENDS 14 AJA EKADASHI 14 PRQDOSH
8 CHATURTHI 16 PRADOSH/SANKRANTI 16 AMAVASYA SHARADH ENDS
12 ASHTAMI 18 AMAVASYA 17 ASHVIN PURSHOTTAM MAAS BEGINS
15 SANKRANTI 21 HATALIKA TEEJ/ VINAYAK CHATURTHI 20 CHATURTHI
16 KAMIKA EKADASHI 22 RISHI PANCHAMI 24 ASHTAMI
17 PRADOSH 25 RADHASHTAMI/MAHALAXMI VRAT BEGINS 27 EKADASHI
20 AMAVASYA 28 PADMA EKADSHI 28 PRADOSH
23 CHATURTHI 29 PRADOSH     
27 ASHTAMI 31 ANANT CHATURDASHI    
30 PUTRDA EKADASHI        
31 PRADOSH        
           
  OCTOBER   NOVEMBER   DECEMBER
1 PURNIMA 3 KARWACHAUTH 3 CHATURTHI
5 CHATURTHI 7 AHOI ASHTAMI 7 ASHTAMI
9 ASHTAMI 11 RAMA EKADASHI 10 UTPANNA EKADASHI
12 EKADASHI 12 PRADOSH/DHAN TERAS 11 PRADOSH
14 PRADOSH 13 NARAK CHTURDASHI 14 AMAVASYA
16 AMAVASYA/SANKRANTI/ ADHIK MASS ENDS 14 DEEPAWALI/AMAVASYA 15 SANKRANTI
17 SHARAD NAVRATRI BEGINS 15 ANNKOOT/SANKRANTI 17 SHATURTHI
19 CHATURTHI 16 BHAYIA DOOJ 21 ASHTAMI
23 DURGA ASHTAMI 18 CHATURTHI 25 MOKSHADA EKADASHI
24 MAHA NAVMI 22 GOPASHTAMI 26 PRADOSH
25 VIJYA DASHAMI 25 DEVOTTHANI EKADASHI 29 PURNIMA
26 PAPANKUSHA EKADASHI 26 TULSI VIVAH    
28 PRADOSH 27 PRADOSH     
30 SHARAD PURNIMA 29 PURNIMA    

Facebook